Roeslein: Kultura odpowiedzialności

One Roeslein Final-01

Odpowiedzialność pracowników to znacznie więcej niż uczestnictwo w programie akcji pracowniczych Roeslein. Oznacza to przyjęcie odpowiedzialności za nasz projekt, codziennie podejmowane przez nas decyzje oraz to, w jaki sposób nasza praca wpływa na naszych współpracowników. To świadomość, że decyzje, które podejmujemy każdego dnia, mają znaczenie dla naszego przyszłego sukcesu i troska o to, by być rozważnym w swoim podejściu do tych decyzji.

Kultura odpowiedzialności:

– Zaangażowanie w pracę na rzecz sukcesu firmy

– Zabezpieczanie naszej wspólnej przyszłości finansowej

– Odpowiedzialność wobec pozostałych współpracowników

– Dążenie do doskonałości operacyjnej

– Przyjęcie naszej wizji, wartości i etosu

Jedna rodzina Roeslein

Latem 2019 roku wprowadziliśmy koncepcję „Jednej rodziny Roeslein”, chcąc uchwycić ducha jedności pomiędzy naszymi siedmioma oddziałami na świecie. Roeslein jako firma szybko się rozwija, mając ponad 725 pracowników na całym świecie i rekordowych zapasów zleceń, które będą realizowane w następnych kilku latach. Aby utrzymać ten wzrost i pomóc naszej firmie zrealizować jej potencjał, musimy pracować razem jako zespół, aby wcielić w życie przekaz jednej rodziny Roeslein:

Ujednolicona wizja

Naszą wizją jest stać się firmą oferującą pełen zakres usług w zakresie inżynierii, zamówień, produkcji i konstrukcji (EPFC), obsługującą branże produkcji pojemników, produkcji przemysłowej oraz energii odnawialnej na skalę światową.

Wspólne wartości

Jako pracownikom Roeslein bliskie są nam pewne wartości. Jeśli nie osiągamy wyników w realizacji jednej z wartości, cierpią na tym wszystkie pozostałe. Aby osiągać nieustanne sukcesu, musimy pracować jako zespół.

Wspólny etos

Zachowujmy pokorę, nie spoczywajmy na laurach, bądźmy szczęśliwi – Jeśli przyjmiemy zasady tego etosu, wówczas nie tylko osiągniemy sukces, ale będziemy dobrze się rozwijać, co umożliwi nam pomyślne wdrażanie naszej wizji strategicznej.

Duch współpracy

Aby zrealizować wizję napędzającą naszą firmę, bardzo ważne jest, aby wszystkie placówki współpracowały ze sobą w duchu jedności, na rzecz osiągnięcia tego wspólnego celu. To właśnie praca zespołowa pozwala nam na utrzymanie statusu liderów w branży oraz na tak znaczący rozwój firmy i sukcesy, które odnosimy już od dziesięciu lat.

Gotowi na wspóprac z Roeslein?

Roeslein z chci podejmie z Tob wspóprac. Pytania? Chcesz umówi si na spotkanie? Skontaktuj si z czonkiem dziau rozwoju firmy Roeslein, aby ju dzi zacz planowa swoje prefabrykowane, wstpnie zmontowane, modularyzowane rozwizanie.